es

STEAM X CHANGE 2020-21

Aquest curs els nostres alumnes de 1r de Batxillerat i un altre de 4t ESO tornen a participar en el Projecte d’Educaixa STEAMxCHANGE. Malgrat la situació actual, els programes i projectes tiren endavant i sabem que la ciència ens ajuda

                          

 

STEAM X CHANGE és un programa que té com a finalitat que l’alumnat sigui capaç de prendre decisions vinculades amb la seva vida, amb la societat i el seu entorn de manera informada i científicament fonamentada.
Es treballa per la conscienciació sobre aquells aspectes fonamentals pel desenvolupament de la nostra societat en l’àmbit alimentari i sostenibilitat i a partir de la presa de decisions basades en evidències del coneixement científic.