es

Educació Infantil

L´etapa d´infantil

La finalitat de l’Educació Infantil és la de contribuir al desenvolupament físic, afectiu, social i intel·lectual dels nens i nenes. Per aconseguir-ho s’atén:

  • Al seu progressiu desenvolupament afectiu,
  • Al moviment i els hàbits de control corporal,
  • A les manifestacions de comunicació i del llenguatge,
  • A les pautes elementals de convivència i relació social
  • Al descobriment de les característiques físiques i socials del medi.

A més, es facilitarà que tots els nens i nenes elaborin una imatge positiva i equilibrada de si mateixos i al mateix temps que adquireixin autonomia personal.

 

Podeu contactar amb nosaltres a través del següent email: infantil@safagava.edu