es

Instal·lacions

 • Departament psicopedagògic
 • Seminaris i departaments didàctics
 • Biblioteca general i d’aula
 • Aules amb aplicacions TIC
 • Aules d’informàtica
 • Laboratoris. Pràctiques de laboratoris
 • Pavelló poliesportiu cobert
 • Menjador escolar (Cuina pròpia)
 • Saló d’actes
 • Capella
 • Aula de música
 • Taller
 • Servei de cantina escolar
 • Sala d’audiovisuals