es

Batxillerat

L´etapa de Batxillerat

El Batxillerat és l’última etapa de l’Educació Secundària, té caràcter voluntari i junt amb la Formació Professional formen la Secundària post-obligatòria.

Les diferents modalitats i itineraris dins de cada modalitat en que s’organitza el currículum permet una preparació especialitzada dels alumnes. Les seves finalitats són:

  • Formadora: una formació general que afavoreixi augmentar la maduresa intel·lectual i personal, així com una capacitat més gran que possibiliti adquirir una àmplia gamma de sabers i habilitats.
  • Preparatòria: que asseguri els fonaments per a estudis posteriors ja siguin universitaris o de formació professional superior.
  • Orientadora: que permeti als alumnes veure el camí de les seves preferències i interessos per al futur.

Podeu contactar amb nosaltres a través del següent email: batxillerat@safagava.edu