es

Educació Primària

L´etapa de Primaria

La finalitat de l’Educació Primària és facilitar l’adquisició d’uns instruments d’ aprenentatge per a:

  • Relacionar-se amb els altres a través de diferents formes de comunicació i expressió
  •  Adquirir hàbits d’esforç, ordre, planificació i polidesa
  •  Treballar els valors, les emocions, les capacitats, intel·lectuals i relacionals
  •  Garantir un procés educatiu integral de l’alumne

Podeu contactar amb nosaltres a través del següent email: primaria@safagava.edu