es

Pastoral

EQUIP DE PASTORAL

L’Equip de Pastoral és l’encarregat de dinamitzar aspectes de l’educació i de la vida escolar relacionats amb vivències i espais de coneixement personal i comú: relacions humanes, aprofundiment en l’ésser, educació en el lleure, vida cristiana i animació litúrgica.

Per al curs 2021-2022, amb el lema “Un nou rumb”, l’equip de pastoral assumeix els següents objectius:

  • Fer de la nostra escola, Sa-Fa, un espai d’evangelització.
  • Insistir en la importància de l’inici de la jornada escolar amb un temps d’oració del matí.
  • Buscar nous reptes pastorals per respondre les necessitats d’evangelització del moment actual.
  • Crear espais d’interioritat per alumnes, famílies i professors.
  • Aprofitar les xarxes socials com a mitjans d’evangelització.
  • Plantejar la vida com a vocació afavorint el discerniment vocacional i la missió a l’Església.