es

Pastoral

EQUIP DE PASTORAL

L’Equip de Pastoral és l’encarregat de dinamitzar aspectes de l’educació i de la vida escolar relacionats amb vivències i espais de coneixement personal i comú: relacions humanes, aprofundiment en l’ésser, educació en el lleure, vida cristiana i animació litúrgica.
Per al curs 2020-21, amb el lema “Encén la teva llum”, l’equip de pastoral assumeix els següents objectius:

– Crear una escola que sigui Bona Noticia, apostant pel treball dels Equips de Pastoral com a eix vertebrador de la nostra acció evangelitzadora.

– Buscar noves formes de trobada per a les reunions dels grups i de les comunitats juvenils d’acord amb la normativa sanitària davant de la COVID-19 i com a gest de responsabilitat social de tots els agents de la Pastoral Sa-Fa.

– Cuidar la pastoral vocacional com a vital per a la vida i missió de l’Església, plantejant la vida com a vocació i facilitant el discerniment vocacional.

– Animar i acompanyar en la seva tasca als agents de Pastoral en els diferents àmbits (professors de religió, catequistes, animadors…).

– Continuar cuidant l’oració del matí com a moment inicial de la jornada escolar i de comunió de tota la Família Sa-Fa.

– Crear espais d’interioritat pels alumnes i mestres.