es

Secretaria

Secretaria

La secretaria de l’escola es l´encarregada de tramitar:

  • Altes i Baixes dels alumnes
  • Matrícules oficials
  • Titulacions
  • Certificats
  • Expedients acadèmics
  • Modificació de dades
  • Canvi de comptes bancaris

Horari d'atenció al public

Matins de dilluns a divendres
08:45 – 13:15
Tardes de dilluns a dijous
15:30 – 18:00

Contacte

936 381 833
secretaria@safagava.edu