es

Educació Secundària

L´Etapa de Secundària

L’ESO és una etapa educativa obligatòria per a tots els nens i nenes que completa l’educació bàsica iniciada a l’etapa d’Educació Primària. La seva finalitat és:

  • Transmetre els elements bàsics de la cultura
  • Formar els alumnes per asumir els seus deures i exercir els seus drets
  • Preparar per a la incorporació a la vida activa o per accedir a la formació professional específica o al batxillerat.

Un objectiu fonamental d’aquesta etapa educativa és l’atenció a la diversitat d’interessos, motivacions i aptituds dels alumnes.

 

Podeu contactar amb nosaltres a través del següent email: secundaria@safagava.edu