es

Roma. 2n de batxillerat

2n de batxillerat a Roma.

Als peus del Coliseum, dos mil anys d’història ens contemplen.

Ciao.