El Knowledge Transfer del CERN (Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire) es fa ressò del Projecte ADMIRA -un projecte nascut a la SAFA- mitjançant un article co-publicat per Rafael Ballabriga.

El Knowledge Transfer del CERN (Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire) es fa ressò del Projecte ADMIRA -un projecte nascut a la SAFA- mitjançant un article co-publicat per Rafael Ballabriga.
Aquest projecte té com a objectiu fomentar les vocacions científiques. Per fer-ho, apropa la física de partícules, la relativitat i la quàntica a les aules de forma experimental, utilitzant detectors Timepix dissenyats al CERN.
El projecte ADMIRA ha estat impulsat per Rafael Ballabriga (exalumne del centre) i Daniel Parcerisas (professor de física i Cap del Departament de Ciències) amb el suport de l’Eugeni Graugés, vicedegà de la Facultat de Física de la Universitat de Barcelona, i actualment hi participen 10 escoles.