es

CAMPUS STEAM x CHANGE

Els nostres dos grups de 3r ESO de Biologia que han participat en el programa 

STEAM X CHANGE han estat seleccionats per assistir al Campus virtual els dies 5, 6 i 7 de maig.

Encara que estàvem  confinats nosaltres seguíem treballant i preparant la pàgina web sobre alimentació que han resultat guanyadores.

La finalitat és que l’alumnat sigui capaç de prendre decisions vinculades amb la seva vida, amb la societat i el seu entorn de manera informada i científicament fonamentada. 

Es treballa per la conscienciació sobre aquells aspectes fonamentals per desenvolupar uns hàbits de salut a partir de la presa de decisions basades en evidències del coneixement científic.