es

2n de Batxillerat visita el MNAC, el Caixa Fòrum i el Pavelló alemany

Els alumnes de 2n de Batxillerat (CCSS i Humanístic) van visitar el MNAC, el Caixa Fòrum i el Pavelló alemany Mies Van der Rohe el divendres 1 d’abril. Aquesta sortia complementa la matèria de Història de l’Art, i permet que els alumnes gaudeixin d’algunes de les obres pictòriques i escultòriques més representatives dels estils i autors estudiats a l’aula.