es

Ruler

RULER és un programa per al desenvolupament de l’educació emocional creat pel Centre d’Intel·ligència Emocional de la Universitat de Yale.

El nostre claustre està format en l’aplicació del programa que permet acompanyar a l’alumnat en el reconeixement i la bona gestió de les seves emocions amb la finalitat d’esdevenir persones emocionalment intel·ligents.

Mitjançant aquest programa adaptat a cada etapa, facilitem als/les alumnes les eines necessàries per desenvolupar les seves competències emocionals i així afavorir un clima emocional positiu per a tota la comunitat.

Recognizin / Reconèixer: Reconèixer les emocions en un/a mateix/a i en els/les altres.

Understanding / Entendre: Comprendre les causes i conseqüències de les emocions
en un/a mateixa i en els altres.

Labelling / Etiquetar: Etiquetar emocions amb paraules precises i un vocabulari ampli.

Expressing / Expressar: Expressar les emocions d’acord amb les normes culturals i el context social.

Regulating / Regular: Regular les emocions amb estratègies efectives.

L’Acord emocional: Construeix i manté un clima positiu a l’escola a través d’un acord compartit entre els alumnes i els/les docents sobre les emocions que volen sentir.

El Mesurador: És l’eina fonamental per a la construcció de la consciència personal i social amb la que els/les alumnes aconsegueixen posar nom a les emocions que senten. Recolza el desenvolupament de totes les habilitats de la intel·ligència emocional.

El Meta-moment: Capacita als/les alumnes per a que responguin a emocions intenses. Practiquen la respiració conscient per ajudar a crear un espai (pausa) entre l’estímul i la resposta a les seves emocions.

El Plànol: Els/les alumnes aprenen a resoldre els conflictes des de l’empatia.