es

Programes Adherits

Els projectes en que estem adherits fomenten l’esperit emprenedor, la cultura crítica i la investigació científica com a eina vertebradora del aprenentatge multidisciplinari dels nostres alumnes. El rigor en el treball i la feina acurada fa que els projectes siguin indispensables per un futur professional integral.