es

NEUROART

Alumnes de 3r i 4t ESO participen del Projecte NeuroArt organitzat per la Universitat de Barcelona, a través de l’Institut de Neurociències i la Unitat de Cultura Científica i
Innovació de Barcelona.

Com a escola seleccionada, els alumnes hauran de fer cinc preguntes als investigadors de l’Insitut de Neurociències, aquests les contestaran amb un vídeo explicatiu i a partir d’aquí,
els/les alumnes han d’elaborar una obra artística que expressi la seva resposta.