Incorporació del Col·legi Sagrada Família com a Partner School en IRIS

El Col·legi Sagrada Família ha estat seleccionat per L’Institut for Research in Schools (IRIS) com a Partner School, la qual cosa ens permetrà accedir a tota una base de dades d’experiències pedagògiques portades a terme a Centres d’ensenyament Secundari del Regne Unit que ens permetran realitzar activitats com Treballs de Recerca en col·laboració amb aquest organisme.